FANDOM


Ecm

Przebieg wojny domowej w Anglii

Angielska wojna domowa (używa się również nazw Rewolucja angielska lub Wojna domowa w Anglii - ang. The English Civil War) – seria trzech wojen domowych pomiędzy parlamentarzystami (zwolennikami parlamentu) i rojalistami (zwolennikami króla) w latach 1642 - 1651. Parlamentarzyści buntowali się przeciwko królowi Karolowi I i Karolowi II. W tym czasie Oliver Cromwell zniósł ustrój monarchiczny.

Przyczyny

Po wojnie trzydziestoletniej polityka Stuartów nie potrafiła wzmocnić ekonomicznie i moralnie kraju, co doprowadziło do narastania dysproporcji między poszczególnymi częściami kraju - rozwiniętym południem i wschodem i zacofaną północą i zachodem. Rosło niezadowolenie społeczne, posiadacze środków produkcji domagali się likwidacji monopoli i liberalizacji handlu.

Pierwsza wojna domowa

Rozpoczęła się w r. 1640. Zakończyła się ucieczką króla do Szkocji i zdobyciem Londynu w r. 1647 przez siły parlamentu.

Druga wojna domowa

Wybuchła w r. 1648 a rozpoczęta została przez Walię gdy naczelnik zamku w Pembroke odmówił przekazania jednego z oficerów Fairfaksa. Powstanie rozegrało się głównie w hrabstwie Kent. Wojna skończyła się zwycięstwem dowodzącego siłami parlamentu Olivera Cromwella.

Trzecia wojna domowa

Rozegrała się w latach 1649 - 1651 i była ostatnią z serii konfliktów miedzy obiema siłami. Odbywała się na najszerszą skalę terytorialną: w Irlandii i Szkocji a także w prowincji Maryland w Ameryce. najważniejszą bitwą była Bitwa pod Worcester zakończona zwycięstwem sił parlamentu (tylko 1000 osób straty).

Konsekwencje

Stuartowie odzyskali możliwość powrotu na tron po pójściu na wiele ustępstw, m. in wyrzeczenia się dążenia do władzy absolutnej. Karol II wrócił na tron w r. 1660 i cofnął większość postanowień rewolucjonistów. Nadto w r. 1689 przyjęto ustawę gwarantującą przewagę parlamentu nad monarchią, co dało początek demokracji parlamentarnej.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.